Natur i Lögdeälvens dalgång

I en skrift från 1992 har ”Gruppen för Lögdeälvens bevarande” beskrivit Lögdeälvens pärlor. Det gjorde man för att förklara de unika naturvärden som finns längs den närmare sex mil långa älvsträckan inom Nordmalings kommun. Gruppen bildades som en motrörelse mot den planerade vattenkraftsutbyggnaden, något som diskuterades flitigt under en tid. Gruppen vann gehör och älven förblev orörd. Idag gläds inte minst naturmänniskor och besöksnäring åt det beslutet.

Älvdalens historia är mycket gammal. De första spåren efter bebyggelse finner man fem mil upp efter älven. Vid stenåldern låg kustlinjen här uppe och flera skifferredskap har hittats, bland annat i Mjösjöby och Övre Nyland. Människorna levde på jakt och fiske och än idag syns spår i landskapet efter jaktgropssystem. Samerna har också lämnat spår efter sig längs älven. Kåtplatser och gravar har påträffats.

Den första bebyggelsen i senare tid växte fram vid älvens mynningsområde. Här blev jordbruket snabbt huvudnäring. Allt eftersom spreds bosättningen upp-ströms. Längs älven finns talrika slåtter-ängar, de flesta nu övergivna.

Älven har varit föremål för forskare och studier av geologi under många år. Geologen Mauno Lassila skriver till exempel: ”När det gäller mäktig topografi och rik formvärld står Lögdeälven i särklass bland landets skogsälvar. Lögdeälvens meandersystem är i förhållande till avrinningsområdets storlek mycket omfattande och uppvisar en snabb förändring av meandermönstret. Dessutom finns en rik och mäktig ravinterräng längs större delen av älven. Lögdeälven har också en djup dalgång med slutna dalsidor, vilket är unikt.”

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska