Nordmalings kyrka

Laddar Karta...

Adress
Kungsvägen 46


Stenkyrkan uppfördes troligen på 1480-talet under ärkebiskop Jakob Ulvssons tid. Första gången kyrkan omnämns är i en tingshandling från 1494. Kyrkan är en av de fåtaliga medeltida kyrkorna i övre Norrland. Murarna formar en enskeppig, tornlös salkyrka med tre travéer, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan skadades av brand 1658 varvid taket förstördes.

1721 vandaliserades kyrkan av ryssarna som också brände ner prästgården. Kyrkan återuppbyggdes och på 1730-talet slogs nya valv, stjärnvalv av trä efter medeltida förebilder och utförda av Hans Biskop från Finland. Från denna tid härrör även orgelläktaren och den slutna bänkinredningen. 1781 byggdes sakristan och orgelläktaren breddades. Då utfördes målningar, bland annat på läktarbröstningen, av Thomas Kiempe från Finland. 1850 förändrades interiören i nyklassicistisk anda. Ny altaruppsats och predikstol snidades av Olof Hofrén. En genomgripande restaurering 1950 under Erik Fant syftade mot en återgång till 1700-talets färgsättning.

Under en restaurering 1977 under Bengt Lidström insattes ett nytt korfönster med glasmålning av Bo Beskow.
Nuvarande klockstapel uppfördes 1767 – 1768 av Per Zakrisson i Kubbe, Anundsjö och ersatte en äldre förfallen stapel. Lillklockan göts 1739 och storklockan göts om 1761.


Kommande evenemang

sv_SESvenska