Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för visitnordmaling.se och undersidor

Nordmalings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att visitnordmaling.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi kommer att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem

Skicka ett epostmeddelande till kommunikator@nordmaling.se där du beskriver problemet.  Om du vill ha svar så skriv också dina kontaktuppgifter. Du kan också ringa på telefon 0930-14018 .

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen håller på att arbetas om och kommer att vara tillgänglighetsanpassad inför sommarsäsongen 2021.

Otillgängliga delar:

  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning,  av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-16. Bedömningen görs på nytt under hösten 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-23.

sv_SESvenska