Natur i Hörnåns dalgång

Hörnån kommer från det gamla namnet Horneå och betyder ”ån med de många hornen”, det vill säga meandrande slingor.

Ån har sina källflöden norr om Bracksele utanför Bjurholm. Den är 65 kilometer lång och passerar genom tre kommuner på sin väg ut mot havet. Det är bara en kort sträcka som går genom Nordmalings kommun.

Längs dalen har jordbruksmark vuxit fram under årens lopp, på samma sätt som i de andra dalgångarna.

Många partier är fortfarande obebyggda och den som rör sig i sådana områden för till exempel fiske, kan uppleva sann vild-markskänsla och rent av stöta på björn. Vissa sträckor av Hörnån är svåra att komma nära på grund av den otillgängliga naturen.

Gräsmyr och Hörnsjö är de två viktigaste byarna längs dalgången. Gräsmyr är med sin björkallé en av Sveriges längsta radbyar.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska