Natur i Kronörenområdet

Det är närheten till havet som präglar Kronören. Bara en smal landtunga och en vägbank förbinder området med fastlandet. För övrigt är det omslutet av vatten: Nordmalingsfjärden och Degerfjärden. Som en brygga mellan den storslagna grannen i söder, Höga kusten, och den lågmälda Kvarkennaturen hävdar Kronören sin egenart, en egenart i fråga om både växt– och djurliv. 

Människornas liv i Kronören har alltid varit beroende av havet. Förr gav fisket en riskfylld utkomst, nu förknippas ha-vet och skärgården främst med semester och rekreation, sommarstugeidyll och naturupplevelser.

Att leva i Öresunds by på Kronören betydde länge ett utsatt liv i väglöst land. Isoleringen började brytas först på 1940–talet. Då fick man telefon och kontakten med omvärlden blev lättare. I början av 1960–talet bröts väg dit ut och elström installerades på gårdarna.

Det ursprungliga skärgårdslivet med fiske och småbruk är sedan länge borta, istället dominerar nu sommarstugorna. Ändå har en viss inflyttning av åretruntboende skett på senare år och idag lever ett tjugotal personer där ute.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska