Nordmaling – ett av landets mest kompletta sportfiskeområden

Av Greger Jonsson
Artikeln ingick i Nordmalings naturguide och fälthandbok utgiven 2006.

Få platser längs den svenska kusten kan erbjuda sådan mångfald i fiskeupplevelser och kvalitet, för såväl den hängivne specialisten som nybörjaren, som Nordmalings vatten. Lax– och havsöringfisket i Lögde och Öre älvar är det som gjort kommunen mest känd i fiskekretsar, men det finns mer att upptäcka.

Sant är, att denna bygd fick se en av världens mest respekterade fiskbiologer växa upp här – Peter Artedi. Hans klassificering av fiskarter har fått internationellt genomslag och det är svårt att släppa tanken att hans intresse för fisk måste ha väckts i Nordmalingsbygden.

Havsöring och lax

Lögdeälvens källområden ligger i södra delen av Stöttingfjället och älven faller mer än 500 meter under sin 19 mil långa färd till havet. Den är en av norra Sveriges populäraste havsöringälvar. Ett flertal tillrinnande sidovatten utgör lekplats för uppvandrande honor. Undvik därför att meta öring i dessa tillrinnande bäckar eftersom det finns stor risk att det du fångar är havsöringungar och inte stationära småöringar.

Öreälvens källflöden ligger i Stöttingfjällets norra del där vattendraget går under namnet Örån. Denna älv kännetecknas av ett slingrande lopp och avsaknad av sjöar som kan magasinera vatten. Därför är den känslig för nederbördsfattiga perioder och förändras snabbt vid torka eller nederbörd. I början av maj månad söker sig havsöringen upp till dessa älvar för att söka föda, och från slutet av maj nås älvarna av de första laxstegen. Det man bör tänka på är att fisket i maj ofta betyder högt vattenstånd och att det kan vara både svårt och farligt att vada. Flugfiskaren bör också tänka på att presentera flugan lite djupare, för att vara riktigt effektiv. Ju lägre vattenstånd desto högre upp vid ytan kan betet placeras.

Laxfiskets höjdpunkt är första veckorna i juni, men många laxfiskare har märkt att det går utmärkt att fånga lax även resten av säsongen, ända in i augusti.

Från mitten av juli till mitten av augusti stiger den s.k. ”slåttansbörtingen”. Ju längre in på säsongen man går desto högre upp i älven når fisken. Detta betyder att allt fler fiskeplatser blir tillgängliga och man kan ofta få en sträcka för sig själv. Öreälven saknar denna speciella öringstam och därmed också den distinkta andra stigningen.

Gädda och abborre

Nordmalings– och Avafjärdarna erbjuder gädd– och abborrfiske av högsta kvalitet. Kända holländska gäddfiskeexperter har häpnat över vad de fått uppleva på dessa platser. Fjärdarna är grunda och produktiva och kan erbjuda ett flertal ”hotspots” i form av grynnor där såväl abborrar som gäddor jagar.

Vår- och höstfisket är bäst ifall man vill fånga de riktigt stora gäddorna. När det blir varmt i vattnet söker sig de större gäddorna ut på djupt och svalt vatten, men det finns fortfarande goda chanser att fånga stora värmeälskande abborrar samt gäddor upp till fyra eller fem kilo.

Det blir allt vanligare med flugfiske efter både gädda och abborre och populära flugor är ”poppers”, som kan liknas vid färgglada, strömlinjeformade korkar. Det fina med dessa är att man kan följa hela attacken, eftersom gäddan ofta följer betet vid ytan. Problemet är att själv hålla sig tillräckligt kall för att låta fisken fullfölja, innan man själv sträcker linan…

Samma princip används i det populära spinnfisket med ”jerkbaits”, där man med spöspetsen ger den flytande wobblern en extremt ryckig rörelse som imiterar en skadad fisk. Ofta attackerar gäddan dessa beten genom att hoppa upp ur vattnet. Det är en otroligt spännande form av gäddfiske!

Det är närmast omöjligt att utrota gädda i ett vatten men det är inga större problem att fiska sönder ett bestånd, så att de eftertraktade stora exemplaren försvinner och ersätts av mindre fiskar. De riktigt stora gäddornas betydelse för vattnets ekosystem börjar uppvärderas och den gamla sanningen att stora gäddor i ett öppet system som havet, utgör ett hot mot mer ”värdefulla” arter, är en myt. Trots allt har gäddan samexisterat med såväl havsöring som lax i Bottenviken sedan istiden, och det vore väl märkligt om inte detta skulle gälla även under vår livstid. Den tidigare ringaktade gäddan har alltså fått ett erkännande. Därmed börjar också modern fiskevård att omfatta gäddan.

I praktiken har denna nya syn inneburit att hängivna gäddfiskare numera returnerar de stora gäddorna tillbaka till vattnet. De gäddor som blir riktigt stora är oftast honor och en som väger tio kilo är mer än tio år gammal. Förhoppningsvis blir fiskevården mer spridd i våra norrländska vatten, så att fler människor ges chansen att fånga ”sitt livs gädda”. Man behöver bara söka sig ett par timmar med bil till Ångermanälven inom Åsele kommun, för att hitta länets första fiskevårdsområde som instiftat fiskeregler i syfte att värna de stora gäddorna.

Harr, sik och lake

Harr finns i kustlinjen såväl som i Öre och Lögde älvar. Harren i älvarna är inte känd för att bli riktigt stor, men flug– fisket kan vara givande under kvällar när insekter kläcks. Ifall riktigt stora harrar önskas, rekommenderas ett besök till den sträcka av Lögdeälv, inom Bjurholms kommun, som arrenderas av Älgens Hus. Här har älven varit fredad ett flertal år och endast flugfiske är tilllåtet.

I havet finns det dock riktigt stora exemplar. Det kan kännas märkligt att stå vid en klippig kustlinje och svänga ett flugspö, men det är både fascinerande och spännande. Man ska söka sig till uddar som leder mot öppna havet och Järnäshalvön är ett känt ställe. Sikfisket i kommunen är berömt och många söker sig hit från grannkommunerna under vårvintern, när isarna blir tunnare och vädret behagligare.

Isfisket är som populärast på senvåren och man söker sig till grunda områden där siken kan följas med samma skärpa som om man skulle ha fiskat i ett akvarium. Under höstens förbudsperiod för lax– och havsöring (15/9–14/10) säljs ett särskilt sikfiskekort i Lögdeälvens nedre del (upp/nedströms E4:an).

Under förbudsperioden för lax och havsöringfiske är det populärt att flugfiska sik med mormyschkor eller små tunga flugor. De ljusa strandbrinkarna gör att man ofta ser siken mycket klart mot den ljusa botten och kan fiska på enskilda individer.

Under de kallaste vintermånaderna söker sig laken från havet till älvarna för att leka. Laken i Nordmalingsfjärdarna är känd för att ha hög medelvikt. Ifall man är trött på julmaten och vill uppleva lite spänning, så bör man bege sig till Leduåns, Lögde- och Öreälvens mynningsområden. Ett enkelt träspö med några meter lina, ett sänke som dunkas i botten och en vass krok agnad med en fiskbit är allt som behövs för att nå framgång.

 

 

 

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska