Natur i Nordmalings tätort

Redan under medeltiden var Nordmaling en viktig knutpunkt längs Norrlandskusten. Under 1600- och 1700-talen fanns här en marknadsplats för handel, som delades mellan borgarna i Umeå och Härnösand, men även kringresande handelsmän stannade till i Nordmaling för affärer.

Nordmalingsvallen växte snabbt till tätort under 1900-talets början och 1922 meddelades i ett kungligt brev att orten skulle bli municipalsamhälle. Det innebar möjlighet att upprätta stadsplan och tillsätta kommunala nämnder. Ett par årtionden senare inrättades en högre folkskola, som så småningom blev realskola och en viktig etapp i utvecklingen av ett modernt samhälle. Samma skolbyggnad används nu av Artediskolans högstadium. Namnet kommer från Nordmalingssonen och banbrytande iktyologen (fiskforskaren) Peter Artedi, vän och kollega till Carl von Linné.

Du som idag besöker det moderna Nordmaling märker att med närheten till E4 och Botniabanan är kommunikationerna goda.

Väl inne i Nordmaling faller kanske blicken först på Kungsstenen mitt i centrum, presenterad i kapitlet om Öre älvdal, men vad som mest drar uppmärksamheten till sig är den vackra medel-tidskyrkan. Kyrkan byggdes på 1480-talet nära vattnet, men landhöjningen har gjort att det nu är rätt långt ner till havsstranden. Den ståtliga klockstapeln tillkom under senare delen av 1700-talet. Av den gamla kyrkstaden som låg här tidigare, finns ännu ett par stugor kvar utmed Storgatan.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/1050381_hr.jpg
Nordmalings marknad, foto: J Norstedt

I gravkapellet intill kyrkan har ett intressant kyrkomuseum skapats samt ett konstmuseum, ägnat en av bygdens konstnärer, Klas Engman från Ängersjö. Inte långt därifrån hittar du hembygdsmuseet i anslutning till den gamla prästgården, som numera är församlingsgård. Denna kulturskatt av gamla byggnader – den vita kyrkan med klockstapel och gravkapell och den faluröda församlingsgården med tillhörande hus och bodar – bildar en harmonisk enhet i samhällets centrum.

För den naturintresserade gör närheten till vattnet Nordmaling särskilt lockande. Från vårdcentralen och den gamla lanthushållsskolan kan man ta promenadvägen till Kärleksudden. Platsen är populär bland flanörer och unga, och den fina grillplatsen är ofta använd under sommarhalvåret.

Gång- och cykelstråket Puttes väg är också flitigt använd av motionärer. Namnet kommer från initiativtagaren Sven-Erik Jogedal, som hade smek-namnet Putte. Den fina upplysta slingan går från Nordmalingskajen till Rödviken och underhålls även vintertid.

I Rödviken, tar havsstranden vid. Där ligger också Nordmalings fyrstjärniga camping. På promenadavstånd från centrum kan man alltså bada i havet!

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska