Natur i Rundvik

I jämförelse med Nordmaling är Rundvik ett ungt samhälle. Det växte fram i början av 1860-talet i och med bildandet av Nordmalings Ångsågs AB. Samhället tog form på den plats som bönderna i Lögdeå hade använt för fiske. Ett minne från den tiden är bodarna vid Brohällan, presenterade på annan plats i det här kapitlet.

Att från grunden bygga upp ångsågsindustrin var en stor satsning. Arbetare och bostäder behövdes. De som anställdes kom från byarna i närheten, men också från Grundsunda och Umeå och till och med från Finland.

År 1929 är ett märkesår i Rundviks historia. Som den första i sitt slag Europa stod då Masonitefabriken klar, med namn efter masonitens amerikanske uppfinnare William H. Mason. Rundvik förvandlades nu på allvar till ett industrisamhälle. Den nya produkten sågs som ”biljetten till framtiden”, skriver Jonas Fröberg i sin bok Masonite. Industrin och samhället blomstrade, egnahemmen växte i antal och optimismen var stor. Rundvik blev municipalsamhälle 1936 och inte långt därefter kunde ungdomarna ta realexamen i den nya skolan i Nordmaling.

Sågverket och fabriken har på många olika sätt bytt skepnad under den långa tid som har gått sedan tillkomsten, men fortfarande utgör de Rundviks ryggrad. Dit måste också räknas den starka arbetarrörelse som växte fram i bruksmiljön.

När man kommer in i samhället kan man knappast undgå att lägga märke till Rundviksgården, som stor och röd-målad tronar i centrum. Huset byggdes ursprungligen av IOGT-NTO på 1880-talet och har sedan dess varit mötesplats för ett aktivt politiskt, socialt och kulturellt liv. Här kan man låna böcker, gå på bio och teater, delta i föreningslivet och spela bingo bland mycket annat.

En eldsjäl på Rundviksgården under många decennier, Berit Joansson, berättar att dess glansperiod inföll årtiondena innan TV:n kom. Ibland kunde upp emot fyra hundra personer rymmas där samtidigt.

En fin plats i Rundvik med dess kuperade terräng är några högt belägna arbetarbaracker från industrins barndom. Härifrån ser man ut över samhället och Nordmalingsfjärden. Samma vackra läge har kyrkan. Det är en liten röd brukskyrka, som invigdes 1954. Kyrkans har en ljus interiör och pryds av en altartavla av den kände konstnären Einar Forseth.

Några av de naturbesöksmål som är sevärda i Rundvik och Nordmaling med omnejd presenteras i det här kapitlet. Se dem som en hjälp att lära känna området lite bättre. Egna strövtåg rekommenderas – då kommer stigar och vikar och mycket annat, som du inte visste fanns, att visa sig.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska