Lidbergsgrottorna

Cirka tre kilometer nordväst om byn Aspeå, längs en skogsbilväg, hittar man ett av Nordmalings kommuns naturreservat. På Lidberget finns tunnelgrottor, jättegrytor och urbergsraukar. Området är lättillgängligt och terrängen inte särskilt svår att ta sig igenom. Vid reservatsgränsen finns skyltar med informationstavlor. Reservatet bildades 1975 och omfattar 20 hektar skogsmark.

I reservatet finns ett flertal vackert slipade sprickgrottor, som Stora Lidbergsgrottan och Marmitegrottan. Grottorna har skapats av block som virvlat runt i havets bränningar och nött mot klipporna för ungefär sju tusen år sedan.

Uppe på berget ovanför Marmitegrottan finns även en stor och djup jättegryta tillkommen under den senaste istiden. Andra grytor, formade på samma sätt som grottorna, finns längs bergsfoten. Lidbergsreservatet kan även ses som en skulpturutställning, där klippornas slipade former utgör konstverken.

Det finns en vandringsled i reservatet som är vältrampad och lättgången. Ett gott tips är att fortsätta stigen bortom Marmitegrottan till de stora grottorna längst söderut i reservatet. Gör gärna egna avstickare från stigen för egna upptäckter.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska