_1050626_hr
_1050610_hr
_1050632_hr
_1050607_hr

Olofsfors Bruk – ett av Sveriges mest välbevarade järnbruk

Att besöka Olofsfors Bruk är som att träda in i en annan tidsepok. Längs Leduån breder det mer än 250 år gamla järnbruket ut sig och förstummar såväl långväga turister som de dagliga lokala besökarna. Ända sedan 1762 har järnet stått i fokus här på bruket och gör så än idag även om det nu är en plats för många kulturaktiviteter.

På området finns:

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska