Felix Wink, hemslöjdskonsulent i Västerbotten, med uppdraget att främja slöjd insåg att slöjden faktiskt inte är så lättillgänglig som många hävdar.

En vilja att få fler att upptäcka glädjen och tillfredsställelsen att skapa med sina egna händer tog form och det var fröet till Täljogram. Idag har Täljogram en del av sin produktion på Olofsfors bruk och håller lite kurser i träarbeten.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska