Tomtningar i Rundvik

Redan för 2000 år sedan fanns bosättningar i det som nu är Rundvik men som då inte var mer än några låga skär i havsbandet. Rester går att se alldeles i närheten av vattentornet i Rundvik i form av s.k. tomtningar, dvs stenläggningar som varit grund för enkla kojor och eldstäder.

Platsen bör ha varit väl vald som bas för fiske och säljakt på insidan av en liten ö, skyddad från havet.

Tomtningarna ligger nu på omkring 20 meters höjd över havet. Eftersom landhöjningen varit i genomsnitt omkring 1 meter per hundra år kan man komma fram till att det är spår efter människor som levde under järnåldern för runt 2000 år sedan.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska