Bergsjöbergets naturreservat

Högsta kustlinjen gick just här. Bördig mark till vänster, kalspolade hällar till höger.

Packa ryggsäcken och gå den fina vandringsstigen över Bergsjöbergets naturreservat!

På nära 300 meters höjd över havet är det ett utmärkt utflyktsmål. Från toppen har du utsikt över hela byn Brattsbacka och sjöarna Bergsjön och Vångsjön. En liten stuga står öppen; i den kan man grilla på vintern eller vid dåligt väder. Glöm inte att skriva i gästboken!

Kalottberg

Bergsjöberget är ett så kallat kalottberg. Det är ett berg som har en skogsklädd topp medan sluttningarna nedanför toppen är kalspolade hällar.

Detta beror på att berget delvis legat nedanför högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte bort stack Bergsjöbergets topp upp som en ö ovanför havsytan. Havets vågor slog mot bergets sidor och spolade bort jorden. Vågorna nådde inte bergets topp och därför lämnades jordlagret intakt vilket gör att skog kan växa där idag och bilda en kalott på berget. Gränsen går vid c:a 275 m över havet, c:a 25 meter under toppen av berget.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska