Fickfjärden – grillplats vid stranden

 

Längs vägen ut mot Järnäs, i byn Bredvik, ligger sjön Fickfjärden.

Fickfjärden har använts som linsänke av de linodlare som fanns i området vid sekelskiftet 1900. För att mjuka upp linstjälken så lades linet i vatten och ”rötades”. Efter en tid hade fibrerna mjuknat och gick att bereda till garn.

Sjön har sedan länge varit en populär plats för olika aktiviteter. Det berättas att byborna på 1920–talet arrangerade ”gå på vattnet”–tävlingar på sjön. Med pontonförsedda skidor och stavar i kakburkar tävlade man om vem som kom längst. Under 1990–talet har Gillesnappet på påskdagen blivit en populär tradition.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska