Björkudden

Idag är Björkudden en fin rastplats alldeles vid älven med timrat vindskydd och eldstad. Byaföreningen sköter påfyllning av ved och ansvarar för sophanteringen. Här finns utmärkta fiske- och badplatser och en fin utsikt över Sågforsen och Åbroforsen.

Vid Björkudden fanns tidigare både kraftverk, sågverk och vadmalsstamp. Vägen som leder förbi udden var tidigare kyrkväg mellan Nordmaling och Gräsmyr.

Skogsvårdsstyrelsen har skyltat upp en natur- och kulturhistorisk vandringsslinga med utgångsplats vid Björkudden. En informationstavla beskriver bland annat såglämningen, kolbotten och tjärdalar. Slingan passerar hällristningarna vid Laxforsen.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska