Laxforsens hällristningar

Genom de unika hällristningsfynd som gjordes 1998 har kartan för boplatser för jägarfolken i Västerbotten fått ritas om. Hällristningarna i Laxforsen är daterade till 4 000 år f.Kr. och har blivit noggrant undersökta och utredda bl.a. av arkeologer från Umeå universitet. Vid Skogsvårdsstyrelsens inventering i området hittades en mängd nya fornlämningar, vilket tyder på febril aktivitet i området under forntiden.

Laxforsen är den fors söder om byn Torrböle som har störst fallhöjd med sina fem meter. Älven har skurit djupt ner i landskapet, som består av kuperad och skogsbevuxen sandig mark. Laxforsen är ett spännande utflyktsmål för hela familjen.

Hällristningarna hittar du på de släta hällarna närmast forsens översta del på södra sidan. De är inte ifyllda så det kan vara svårt att urskilja var bilder är inhuggna. Tag god tid på dig och jämför med skissen till höger.

Hällristning (se höger del av ritningen)

Här finns ”båten”.
Skiss av Sven-Gunnar Boström.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska