Gårtjärnshögen

 

Gårtjärnshögen är en rågångsmarkering mellan Bredviks och Järnäs byar. Den nämns bl.a. i dokument från 1783 (markering nr 1 längst ut till höger på kartan) i en gränstvist mellan Bredviks och Järnäs byar.

»högre Sandkulle af myrländig mark omgifven, der war någre Stenar liggande i likhet af gammalt
fem-stena-rå. Stenarna i jorden nedsunkne, den större omkull liggande och utan wisning, detta ställe ärkjändes af bägge Byemännen för Råmärke och kullen för Hesianäs.» [Tyko Lundkvists avskrift, Västerbotten 1953 sid 148]

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska