Hummelholms slåtterängar

Hummelholm har anor från medeltiden och bebyggelsen i kombination med kulturlandskapet och de hävdade ängarna är en kulturhistorisk miljö av stort värde.

Utmed Öreälvens nedre delar, på meandernäs, holmar och i backar, be-drevs ett omfattande ängsbruk ända in på 1950–60-talen. När ängarna i Hummelholm blev naturreservat 1977 var det för att bevara och fortsätta vårda en del av ett försvinnande kulturlandskap.

På ängsmarken är det gott om träd, företrädesvis hägg och gråal. Även mandelpil förekommer. Trädkronorna bildar täta lövtak över ängsmarken under sommarhalvåret.

Vårfloden i älven varierar mycket från år till år. Vissa år kan ängarna stå helt under vatten vid vårflod. Ismassor vräks ibland över ängarna och pressar omkull träd och buskar. I trädens stammar finns tydliga skador i barken från isens framfart. Om somrarna är ängarna blomrika och frodiga, på försommaren blommar rödblära och åkerbär och på sensommaren fibblor, gullris, renfana och älvsallad.

Naturreservatet sköts av byborna och ängarna slås med lie varje sommar. Passa på att besöka området tidigt i juni då häggen blommar eller i slutet av juli då den gula renfanan och den blå älvsalladen står i blom.

I anslutning till naturreservatet finns bilparkering, vindskydd med eldstad och timrade rastbänkar.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska