Stenkistan i Hummelholm

 

Mellan 1895 och 1977 flottades timmer längs Öreälven, från inlandet ned till kusten. För att flottningen skulle ske smidigt byggdes stenkistor och ledarmar som förhindrade att timret blev liggande längs stränderna.

Den sten som användes till denna stenkistan kilades ut och gjordes klar i stenbrott vid Björkåsen c:a 2,5 km väster om byggnadsplatsen. Stenen höggs med handkraft och man använde verktyg som mejslar, borrar och släggor.

Transport av sten till byggnadsplatsen
Stenarna kördes med häst från stenbrottet ned till byggnadsplatsen, där de latstades av på landbacken. Lastkapaciteten var c:a 0,6-1,0 kubikmeter per hästlass. Normalt hann man med 3-4 vändor per dag.

Kistan byggs upp
Stenarna lastades på vagnar som var försedda med trärullar. Varngarna styrdes med handdrivna stenkranar. Med hjälp av s.k. stubbrytare placerades stenarna på plats. Dagpenningen var 10 kronor för hästkörarna och 3 kr och 80 öre för stenarbetarna. Kistan kostade totalt 6 010 kronor.

Stenkistan byggdes 1933
Arbetsledare och flottningsförman var Karl-Johan Sjöberg, Hummelholm.

Hästkörare var Nisl Nyström, Anselm Holmgren, Valdemar Holmgren och Fritz Johansson, alla från Hummelholm.

Stenarbetare var Ferdinand Ledström och Gottfrid Holmgren från Högbränna, Bertil Johansson och Algot Sjöberg från Hummelholm, samt Erik Gustavsson, Högland.

Text: Länsstyrelsen

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska