Längst ut på Järnäshalvön ligger Järnäsklubb. Kanske känner du igen platsen från SMHI:s väderleksrapporter. Här finns nämligen en väderstation, som dagligen ger temperatur– och vindförhållanden.

”Klubb” betyder ”i havet utskjutande bergsudde” och det är så Järnäsklubb bäst beskrivs. Här är landskapet starkt präglat av sitt oskyddade läge. Klippor och hällar är släta och populära bland solbadande besökare. Området har ett rikt fågelliv och till havs är det gott om säl.

En omtyckt gästhamn finns iordningställd och erbjuder skyddande läge vid kaj. Om du besöker Järnäsklubb så visa hänsyn till alla de sommarstugeägare som finns i området. I byar längs hela Järnäsvägen från Levar och ut, samt i vikar och längst ut i Järnäsklubb, är det många som vistas sommartid.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska