Tjäruskär

Tjäruskär är en ögrupp i havsbandet utanför Kråken. Öarna är natursköna med fina badplatser, ett intensivt fågelliv och fiskrika vatten.
Alltsedan ögruppen steg ur havet har området använts av säsongsfiskare och fångstmän. En del fiskebodar från senare tid finns fortfarande kvar. Farleden som går förbi Tjäruskärskajen räknas som den inre farleden.

Från tidigt 1900–tal till 1960–talet befolkades Tjäruskär av säsongsarbetare som arbetade med timmerdragning åt olika bolag som MoDo, Bowaters och Holmens bruk. Bogserbåtar var en van-lig syn runt öarna och i hamnen på den tiden.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska