Röset på Korsmyrholmen

 

Mitt på Järnäshalvön finns ett röse där de tre byarna Bredviks, Järnäs och Öres ägor möts. Röset ligger på en liten holme i södra änden av Korsmyran. Det nämns t.ex. 1746 som gränsmärke mot Öre [Tyko Lundkvist, Västerbotten 1953, sid 147].

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska