Krigsflygfält 19

1939 beslöt Sveriges Riksdag att anlägga 20 nya Krigsflygfält. I Olofsfors etablerades Krigsflygfält 19.

Flygförvaltningen inköpte 84 ha mark av Nordmalings Angsågs AB för 93 000 kr. Sommaren 1940 genomförde Nya Asfalt AB, Stockholm markarbetet till en kostnad av 169 000 kr. I januari 1942 fanns två förläggningsbaracker, en expeditionsbarack, en förrådsbarack och två dass. Drivmedelsförrådet bestod av 5 000 liter C-bensin, 750 liter BBC-bentol och 350 liter lntava Red Band. 1944 var flygfältets area 900 x 1 000 meter.

I skogsområdet intill flygfältet finns idag spår av 15 A-värn för exempelvis bombflygplanet B3, Junkers 86 D-1 eller två jaktflygplan samt 12 B-värn för bombflygplanet Saab B 17. På Brännåsen och Hännesåsen, som omgärdar flygfältet, byggdes försvarsanläggningar. Tillsynen av fältet sköttes av en lokal tillsyningsman. Efter andra världskriget övergick fältet till att vara ett civilt flygfält för Örnsköldsvik, Umeå och Nordmaling. 1955 startade tidningsflyget, som i mån av plats även inkluderade passagerare. Linjeflyg övertog verksamheten 1957 och avslutade det civila trafikflyget den 16 december 1961.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska