Storbådan och Lillbådan

 

I den allra yttersta delen av Nordmalingsfjärden ligger två nästan helt kala öar, Storbådan och Lillbådan, som båda ingår i naturreservatet Kronören.

I synnerhet Lillbådan har många häckande fågelarter och är därför fågelskyddsområde. Under tiden 15 april till 15 augusti  är det förbjudet att beträda eller befara Lillbådan eller komma närmare dess strandlinje än 100 m,

Den höga fyren på Storbådan gör hela ön till ett blickfång, synligt vida omkring. Att landstiga på den klippiga och steniga ön är inte alltid så lätt. Blåser fel vind kan det vara helt omöjligt. När du väl har tagit dig i land är känslan otroligt mäktig, i synnerhet om det är vackert väder–att stå mitt på den trädlösa ön och vara omgiven av hav, himmel och solljus.

När du strövar omkring upptäcker du, förutom alla vanliga måsfåglar, labbar som cirklar över ditt huvud och roskarlar som kilar iväg över hällarna. Och ute över vattnet flyger knubbiga tobisgrisslor med lackröda fötter.

Järnäsbon Sara Ågren minns andra tider på Storbådan. I talboken ”Bygden berättar” får man ta del av hennes erfarenheter från ön under första delen av 1900–talet. Hon berättar om slitet med strömmingsfiske tillsammans med sin far från det hon var 14 år och mot sin vilja var tvungen att tillbringa somrarna på Storbådan.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska