Öreälvens deltalandskap

Öreälvens mynningsområde är troligtvis det snabbast växande landområdet i kommunen genom de stora mängder sediment som älven för med sig under vårfloden. Deltat är välutvecklat med bland annat sidofåror, avsnörda vikar, sandöar och dyner bevuxna med lövskog.

Öreälvens nedersta fem kilometer utgör ett viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring. Nättingfisket (flodnejonöga) har sedan lång tid tillbaka varit viktigt. Området är också den enda plats norr om Gotland där skalbaggen Heterocerus hispidulus lever. Här finns också ett rikt fågelliv. I Öreälvens mynningsområde är det mycket gott om olika vattenväxtarter, totalt mer än 30 rent vattenbundna.

I mynningsområdet finns två uppskattade sandbadstränder, Skramla och Örsten, samt Alvik med småbåtshamn och byggnader från flottningsepoken.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska