Rösåsen

En mäktig klapperstensås finns i Långedsskogen, delvis på Sörbyns skogsområde.

På åsen finns också ett intressant gravfält. Ett av rösena har varit stort, ca 18 meter långt, 16 meter brett och tre meter högt. Röset tömdes dock på den största mängden sten i samband med dammläggning i Håknäsforsen på 1850-talet. Minst 500 lass sten fraktades från röset till dammen.

Cirka 25 meter från det sydligaste stenröset finns en offerhäll. På hällens översida vittnar skörsten om att det förekommit kraftig och långvarig bränning på platsen.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska