Innan du kommer fram till Kronören, kan du göra en avstickare till en gammal uppgrundad och vassrik havsvik, Skärjavan. Den ligger öster om vägen i Rönnholm. På 1930–talet försökte man sänka och dika sjön för att öka åkerarealen i Rönnholms by och Skärjavan blev i det närmaste torrlagd. Redan vid denna tid var sjön känd för sina ovanliga våtmarksfåglar och trots sänkningen har den förblivit en av länets mest intressanta fågelsjöar.

Idag är området populärt för fågelskådare tack vare den regelbundna förekomsten av, på våra breddgrader, ovanliga arter som vattenrall, småfläckig sumphöna och rörsångare. Även om dessa skulle gäcka dig vid ett besök har du goda chanser att se grågås, trana, sävsångare och jorduggla. Rovfåglar som fiskgjuse, lärkfalk och havsörn jagar ibland vid sjön och området är på det hela taget mycket artrikt. En kunnig ornitolog kan notera ett femtiotal arter under några morgontimmar om förhållandena är de rätta.

Skärjavans fågelliv upplevs bäst under sen kväll och tidig morgon i maj–juni.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska