Alvik har varit knutpunkt för flottningen i Öreälven under epoken 1895–1977. Här låg skiljestället, smedjan, förvaltarbostad, bostadsbaracker m.m. Idag är det Öre båtklubb, Alviks samfällighetsförening och enskilda fastighetsägare som förvaltar de hus och anläggningar som minner om skiljestället i Öreälven.

Människorna som bott och verkat i Nordmalings kommun har genom århundraden haft jord och skog som dominerande näringskälla. Formerna för näringarna har emellertid förändrats över tiden både vad gäller metoder och teknik. Timmerflottningen längs vattendragen är ett exempel. En gång var flottningen ett rationellt sätt att föra timmer från inlandet till de kustnära sågarna. Den fick därmed en grundläggande betydelse för utvecklingen av den svenska skogsindustrin. Numera är flottningen nedlagd i hela Sverige och transporterna sker med lastbilar och tåg.

Flottning var ett säsongsarbete som krävde stora arbetsstyrkor, inte minst vid skiljeställena. De flesta flottarna var småbrukare, torpare, diversearbetare och studerande. För dessa var den kontanta lönen en mycket viktig del av livets uppehälle.

Från 1880 ankom det på länsstyrelser-na att inrätta allmänna flottleder, i vilka det stod var och en fritt att transportera flottgods, under förutsättning att de ingick i en flottningsförening. Tidigare bedrevs också flottning men den snabba tillväxten inom skogindustrin tvingade fram starkare reglering av verksamheten. Flottningen i Öre älv organiserades enligt de nya bestämmelserna 1895. I Flottningsföreningens regi kom verksamheten att bedrivas i 82 år. Slutpunkt sattes kl. 10.45 på torsdagen den 28 juli 1977 då den sista timmerstocken passerade genom Öre skiljeställe.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska