Lögdeälvsleden är en mycket vacker vandringsled efter Lögdeälven som sträcker sig genom Bjurholms och Nordmalings kommuner upp till Fredrika.

Ibland kallas hela denna sträcka på 113 km som slingrar sig längs älven ända upp till Fredrika i Åsele kommun för Tempelleden.

Älven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser. Efter leden finns det övernattningsstugor, vindskydd, hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningställda rastplatser. Dessa är utplacerade på strategiska ställen utefter hela leden så att både längre och kortare turer kan göras.

Leden är markerad med röd markering på träd samt med avståndsskyltar vid rastplatser och övernattningsstugor. De flesta stugorna är utrustade med kamin och sovplats för fyra personer. Stugorna behöver inte förbokas vilket innebär att det är principen ”först till kvarn” som gäller.

Leden går längs Lögdeälven och Viskasjön, och passerar genom spektakulära älvlandskap med ekologiskt värdefulla vattendrag och skogsmarker. Den totala sträckan är cirka etthundratretton kilometer. Lögdeälvsleden förbinder Nordmaling och Fredrika, och bidrar till att behålla en månghundraårig kulturell koppling mellan Lögdeälvsdalen och området omkring Fredrika. Att Fredrika och Lögdeälven hänger ihop är en självklarhet för den som fördjupar sig i områdets natur- och kulturhistoria.

I Lögdeälven finns ett av Norrlands främsta lax- och havsöringsvatten och det är stor chans att få se bäver och till och med utter.

Se mer info  på Lögdeälvsledens egen hemsida.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska