Urmakerimuseum – Sveriges urmakareförbund

 

I Olofsfors urmakeri och hantverks lokaler  hittar du Sveriges urmakareförbunds urmakerimuseum. Museet håller öppet samma tider som Olofsfors urmakeri och hantverk.

Om museet

Sveriges Urmakareförbunds Urmakeri-Muséum i Olofsfors är ett gammalt Muséum som bildades den 10:e December år 1903 ”Svenska urmuseet i Stockholm”, på inbjudan av John G. Lindroth och Joh. Lundbom. Äganderätten övergick 1924 till Sveriges Urmakareförbund.

Ett museum var uppbyggt i Stefanskolan i Borensberg, men packades ihop när gymnasieskolan där lades ned 1999. Sveriges Urmakareförbund köpte år 2000 Stefanskolans lokaler för att bedriva undervisning i urmakeri.

Under några år byggdes delar av museet upp i Vadstena, men plockades ned och magasinerades fram till år 2009 då det började byggas upp i skolans lokaler. Delar av museet har också varit deponerat på Tekniska Museet i Stockholm, men har återlämnats.

Med hjälp av förbundet och Östergötlands Urmakare och Optikerförening samt De Gamla Urens Vänner i Östergyllen som sponsorer och ideellt arbete kunde museet återinvigas den 29 Maj år 2010

2012 tog några företag i branschen över urmakarutbildningen och flyttade den till Motala. Sedan dess har samlingarna bara kunnat visas mycket sparsamt.

2017 sålde förbundet lokalen i Borensberg och museiföremålen flyttades till den nuvarande lokalen i Olofsfors.

18:e Mars 2018 öppnades Sveriges Urmakareförbunds Urmakerimuseum åter igen för allmänheten, på Olofsfors bruk i Olofsfors urmakeri och hantverks lokal.

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

https://visitnordmaling.se/wp-content/uploads/2020/05/NOKU-Kommunvapen-Liggande-Neg-320x69.png
Nordmaling

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

turism@nordmaling.se
nordmaling.se

Umeåregionen

Visit Umeå
Information och inspiration

info@visitumea.se
visitumea.se

Tillgänglighetsredogörelse

© Copyright Nordmalings kommun 2021

sv_SESvenska